Green Garden Hotels

İşe Alım

Web sayfamız, çeşitli internet sitelerindeki ilanlarımız ve bizzat otele gelip form doldurularak yapılan iş başvuruları aday havuzunda saklanır. Gerekli pozisyon açıldığında adaylar bizzat görüşmeye davet edilir. Sonrasında uygun adayların referans araştırılmaları yapılıp, işe davet edilirler.

Green Garden Suite Video

Aktiviteler