Green Garden Hotels

İnsan Kaynakları Değerlerimiz
  • * Şirket içinde bilgi paylaşımını ve iletişimin gücünü teşvik ederek takım ruhunu geliştirmek,
  • * Kişisel ve mesleki gelişimlere destek olarak, başarının ödüllendirildiği bir çalışma ortamı yaratmak,
  • * Objektif ve duyarlı olmak,
  • * Tüm birimlerin koordineli ve zorlukları paylaşarak çalışmasını sağlamak.

Green Garden Suite Video

Aktiviteler